Photo of Jotron Hydrostatic Release HRU with Bolt FB-5/FB-6 for Tron 40S EPIRB 80414

Bộ nhả thủy tĩnh HRU Jotron có Bulông FB-5/FB-6 cho Tron 40S EPIRB 80414

Jotron

  • S$195.00

Liên hệ với chúng tôi

Mô tả sản phẩm

Bộ nhả thủy tĩnh Jotron MEC có Bulông FB-5 / FB-6. Có thể sử dụng với Jotron 83050 / 83050P TRON 40S MKII EPIRB.

Bộ đồ HRU đầy đủ bao gồm bu-lông đặc biệt, vòng đệm, chốt định vị và bộ nhả thủy tĩnh.

Thông tin bổ sung
Các tính năng và thông tin sản phẩm của nhà sản xuất

Mã sản phẩm
JOT-80414 40S HRU

Chế độ bảo hành

Thời gian bảo hành: 6 tháng kể từ ngày mua
Ngày hết hạn: ít nhất 2 năm kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất