Photo of Jotron Hydrostatic Release HRU with Bolt FB-60/FB-40/FBH-40 for Tron 60S EPIRB 86218

Bộ nhả thủy tĩnh HRU Jotron có Bulông FB-60/FB-40/FBH-40 choTron 60S EPIRB 86218

Jotron

  • S$144.00

Liên hệ với chúng tôi

Mô tả sản phẩm

Bộ nhả thủy tĩnh Jotron có Bulông FB-60/FB-40/FBH-40. Có thể sử dụng với Jotron TRON 60S / 60GPS EPIRB 83330 / 83340 / 83310 / 83320.

Bộ đồ HRU đầy đủ bao gồm bulông, miếng đệm và bộ nhả thủy tĩnh.

Thông tin bổ sung
Các tính năng và thông tin sản phẩm của nhà sản xuất

Mã sản phẩm
JOT-86218 60S HRU

Chế độ bảo hành

Thời gian bảo hành: 3 tháng kể từ ngày mua
Ngày hết hạn: ít nhất 2 năm kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất