Giấy ghi biểu đồ - Loại bán hàng tiêu chuẩn, Giảm giá số lượng lớn