Bộ thay pin Novega PT9 C-PROOF Battery Replacement Kit 350-17358

  • Từ S$500.00

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm tới sản phẩm này.


Mô tả Sản phẩm

Novega 350-17358 là bộ dụng cụ thay pin cho các phao tín hiệu PT9 C-PROOF. Là các dụng cụ yêu cầu phải có để thay pin gồm - Chìa vặn , Beacon Tester, Multimeter

Thông tin bổ sung
Thông tin Chi tiết và Tính năng Sản phẩm của nhà sản xuất
Sổ tay Hướng dẫn Sản phẩm

Mã sản phẩm
NOV-BATT 350-17358

Chế độ bảo hành
Thời gian bảo hành: 3 năm kể từ ngày mua (Pin)
Ngày hết hạn: Ít nhất 3 năm kể từ ngày mua (Pin)
Điều khoản và điều kiện áp dụng