Photo of Motorola NNTN8292 220-240V 2-Pin EU Single Unit Rapid Charger

Sạc nhanh Motorola NNTN8292 220-240V

Motorola

  • S$76.00

Liên hệ với chúng tôi Chỉ còn lại 2!

Mô tả Sản phẩm

Sạc nhanh Motorola 220-240V Single Unit có chân cắm Euro 2 chân thẳng.

Sạc này có thể sử dụng cho các loại bộ đàm sau:
Motorola XiR P6600i TIA Intrinsically Safe VHF Radio
Motorola XiR P6600i TIA Intrinsically Safe UHF Radio

Mã sản phẩm
MOT-NNTN8292

Chế độ bảo hành
Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất