Photo of McMurdo 82-962-001A Hydrostatic Release HRU for E3 / E5 EPIRB

Bộ nhả thủy tĩnh HRU McMurdo 82-962-001A cho EPIRB E3/E5

McMurdo

  • S$175.00

Liên hệ với chúng tôi

Mô tả sản phẩm

Bộ nhả thủy tĩnh (HRU) McMurdo 82-962-001A cho các EPIRB của McMurdo. McMurdo có thể cung cấp một thiết bị HRU Hammar H20E thay thế trong bộ HRU.

Bộ HRU gồm có:

- 1 x Hammar H20E hoặc McMurdo / Kannad BreakThru
- 1x Đinh chốt HRU
- 1 x Vòng đai đinh chốt HRU
- 1 x Vít tự khía ren
- 1 x Kẹp R (Buộc dây)
- 1x Vòng đệm hình nón (Chỉ E3/G4/Rescue406/Precision406)
- 1x Nhãn nhận diện (Chỉ bộ thay thế HRU)

Bộ HRU sẽ được cung cấp với đinh chốt và vòng đai được lắp ráp sẵn và sẵn sàng để lắp vào các sản phẩm McMurdo và Kannad Marine sau đây:

- McMurdo EPIRB E5 AUTO
- McMurdo EPIRB G5 AUTO
- KANNAD EPIRB Sport Pro Auto
- KANNAD EPIRB Sport Pro + Auto
- McMurdo EPIRB E3/G3, Precision 406/Rescue 406

Thông tin bổ sung
Thông báo của McMurdo

Mã sản phẩm
MCM-82-962-001A HRU

Chế độ bảo hành
Thời gian bảo hành: 6 tháng kể từ ngày mua
Ngày hết hạn: ít nhất 2 năm kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng

Chúng tôi cũng đề xuất