Pin NiCad JRC NBB-248 cho Bộ đàm JHS-7/JHS-410A

JRC

  • S$278.00

Liên hệ với chúng tôi Chỉ còn lại 3!

Mô tả sản phẩm

Pin NiCad JRC cho Bộ đàm JHS-7/JHS-410A.

Mã sản phẩm
JRC-NBB248

Chế độ bảo hành
Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất