Voucher SIM Card Inmarsat GSPS PRO/LINK 500 Unit (375 phút) - Thời hạn sử dụng 365 ngày

  • Từ S$667.00

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm tới sản phẩm này.


Mô tả sản phẩm

Voucher SIM Card Inmarsat GSPS PRO/LINK 500 Unit (375 phút) - Thời hạn sử dụng 365 ngày.

Chỉ có thể mua với Điện thoại vệ tinh cầm tay Inmarsat IsatPhone 2 Handset 136080.

Mã sản phẩm
INM-AE2725600

Chế độ bảo hành
Sản phẩm này không có thời hạn bảo hành.
Ngày hết hạn: ít nhất 365 ngày kể từ ngày kích hoạt.
Điều khoản và điều kiện áp dụng