Khung giá đỡ màu đen Hatteland HD TMB SX1-C1 cho màn hình 24", 26" & 27" Series X MMD & STD


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hiểu yêu cầu của bạn.


Mô tả sản phẩm

Khung giá đỡ màu đen được thiết kế để phù hợp với màn hình 24", 26" và 27" Series X MMD và STD. Nó có thể được lắp đặt trên bàn hoặc treo lên trần và có góc nghiêng về phía trước 60 độ/góc nghiêng về phía sau 90 độ.

Bộ sản phẩm bao gồm 2 khung (lắp ráp hoàn chỉnh) được đánh dấu Trái và Phải.

Đã được kiểm tra và phê duyệt theo tiêu chuẩn IEC 60945, IACS E10, EU-RO-MR (Bao gồm ABS, BV, CCS, ClassNK, DNV, GL, KR và RS).

Khung giá đỡ này có thể được sử dụng với: 
- HD 24T21 STD-MA1-FAGA 24" Series X STD
- HD 26T22 MMD-MA1-FAGA 26" Series X MMD
HD 26T22 MMD-MA4-FAGA 26" Series X MMD (Được hiệu chuẩn ECDIS)
HD 27T22 MMD-MB1-FAGA 27" Series X MMD

Thông tin bổ sung
Các tính năng và thông tin sản phẩm của nhà sản xuất
Bản vẽ kỹ thuật
Sách hướng dẫn sử dụng

Mã sản phẩm
HT-HD TMB SX1-C1

Chế độ bảo hành
Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng