Photo of Entel CAT40 VHF Antenna

Ăng-ten Entel CAT40 VHF

Entel

  • S$29.00

Liên hệ với chúng tôi

Mô tả Sản phẩm

Ăng te tiêu chuẩn hàng hải HT Series VHF.

Mã sản phẩm
ENT-CAT40

Chế độ bảo hành
Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất