Photo of Cobham SAILOR ATEX Rechargeable Li-Ion Battery B3906 / S-403906A (Red)

Pin sạc Li-Ion Cobham SAILOR ATEX B3906 / S-403906A (Màu đỏ)

Cobham SAILOR

  • S$350.00

Liên hệ với chúng tôi

Mô tả sản phẩm

Pin sạc Li-Ion thứ cấp Cobham SAILOR Intrinsically Safe (ATEX) B3906 / S-403906A màu đỏ.

Pin này tương thích với bộ đàm sau:
SAILOR 3965 UHF Fire Fighter

Thông tin bổ sung
Chi tiết và tính năng sản phẩm của nhà sản xuất

Mã sản phẩm
COB-B3906 SEC ATEX

Chế độ bảo hành
Thời hạn bảo hành: 1 tháng kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất