Photo of Cobham SAILOR ATEX Rechargeable Li-Ion Battery B3504 / S-403504A

Pin sạc Li-Ion Cobham SAILOR ATEX B3504 / S-403504A

Cobham SAILOR

  • S$350.00

Liên hệ với chúng tôi

Mô tả sản phẩm

Pin sạc Li-Ion thứ cấp Cobham SAILOR Intrinsically Safe (ATEX) B3504 / S-403504A

Pin này tương thích với các dòng bộ đàm Cobham SAILOR SP3500 ATEX:
SAILOR SP3530 Portable VHF ATEX
- SAILOR SP3540 Portable VHF ATEX GMDSS
SAILOR SP3560 Portable UHF ATEX 

Thông tin bổ sung
Chi tiết và tính năng sản phẩm của nhà sản xuất

Mã sản phẩm
COB-B3504 SEC ATEX

Chế độ bảo hành
Thời hạn bảo hành: 1 tháng kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất