Photo of Cobham SAILOR ATEX Primary Non-Rechargeable Lithium Iron Battery B3503 / S-403503A

Pin sơ cấp không sạc lại Cobham SAILOR ATEX Lithium Iron B3503 / S-403503A

Cobham SAILOR

  • S$450.00

Liên hệ với chúng tôi

Mô tả sản phẩm

Pin Lithium Iron sơ cấp Cobham SAILOR Intrinsically Safe (ATEX) B3503 / S-403503A không thể sạc lại. 

Pin này tương thích với các dòng bộ đàm Cobham SAILOR SP3500 ATEX:
SAILOR SP3530 Portable VHF ATEX
- SAILOR SP3540 Portable VHF ATEX GMDSS
SAILOR SP3560 Portable UHF ATEX 
SAILOR 3965 UHF Fire Fighter

Thông tin bổ sung
Chi tiết và tính năng sản phẩm của nhà sản xuất

Mã sản phẩm
COB-B3503 PRI ATEX

Chế độ bảo hành
Thời hạn bảo hành: 1 tháng kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất