Giá gắn trụ đứng AC Antennas N220F

AC Antennas

  • S$75.00

Liên hệ với chúng tôi Chỉ còn lại 7!

Mô tả Sản phẩm

This is a universal mast mount for mounting on pipe with max 46mm (1.8") in diameter.

It is a very versatile pole mount with installation friendly front mount. The bracket fits both horizontal and vertical pipes and is wall mountable.

Thông số điện

Mã sản phẩm 900013-P
Tên Sản phẩm N220F


Thông số cơ

Weight (kg/lbs.) 0.50kg / 1.10lbs
Rãnh gài 1" 14TPI, Internal


Thông tin bổ sung
Bảng thông số sản phẩm

Mã sản phẩm
ACM-N220F

Chế độ bảo hành
Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất