Photo of Iridium Sim Card - Prepaid/GO! (Blank)

Sim Card Iridium - Trả trước/GO! (Trắng)

  • Từ S$37.00
  • Tiết kiệm S$5.00

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm tới sản phẩm này.


Mô tả sản phẩm

Sim Card Iridium - Trả trước/GO! (Trắng)

Chỉ có thể mua với:
Điện thoại vệ tinh cầm tay Iridium Extreme 9575
Điện thoại vệ tinh cầm tay Iridium 9555

Mã sản phẩm
IRI-AE2372200N

Chế độ bảo hành
Sản phẩm này không có thời hạn bảo hành.
Điều khoản và điều kiện áp dụng