Photo of Cobham SAILOR Primary Non-Rechargeable Lithium Iron Battery B3501 / S-403501A

Pin dùng một lần Cobham SAILOR Primary Non-Rechargeable Lithium Iron Battery B3501 / S-403501A

Cobham SAILOR

  • S$300.00

Liên hệ với chúng tôi

Mô tả Sản phẩm

Cobham SAILOR B3501 / 403501A Pin Li-Ion Sơ cấp dùng một lần. Sử dụng chính cho bộ đàm SAILOR SP3520 Portable VHF GMDSS Radio.

Sản phẩm này tương thích với dòng bộ đàm SAILOR SP3500 series:
- SAILOR SP3510 Portable VHF
Bộ đàm SAILOR SP3515 Portable VHF có bộ phối âm và CTCSS
SAILOR SP3520 Portable VHF GMDSS
- SAILOR SP3550 Portable UHF

Thông tin bổ sung
Thông tin Chi tiết và Tính năng Sản phẩm

Mã sản phẩm
COB-B3501 PRI

Chế độ bảo hành
Thời gian bảo hành: 1 tháng kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất