Ăng-ten - Thẻ: Loại bán hàng tiêu chuẩn, Giảm giá số lượng lớn